Για την Υδροτεχνική Δωδεκανήσου, η Εταιρική Ευθύνη εστιάζεται σε ενέργειες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υλοποιούμε την εταιρική μας ευθύνη αναγνωρίζοντας την ανάγκη να είμαστε ενεργοί στην υποστήριξη και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις μας, να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας και να επενδύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος με συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα όπου τονίζεται η αξία της ανακύκλωσης.

• Αναβαθμίζουμε συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.

• Βελτιώνουμε και ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μας, για να διατηρούμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας στο επίπεδο που υποσχόμαστε στον πελάτη.

• Εξασφαλίζουμε συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων.

• Τηρούμε όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες μας.

• Επενδύουμε συνεχώς σε καινοτόμους μεθόδους με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας.

Στην Υδροτεχνική Δωδεκανήσου μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα βρίσκεται στην υψηλή ποιότητα του εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε να επενδύουμε σημαντικά στην Εκπαίδευση αλλά και στην αμερόληπτη και αξιοκρατική αξιολόγηση, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.