Η Υδροτεχνική Δωδεκανήσου προβαίνει σε μια σειρά δράσεων έχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Στέλνει για ανακύκλωση:
 • χάρτινες συσκευασίες
 • παλαιούς συσωρευτές
 • παλαιά κλιματιστικά
 • θερμοσίφωνες
 • πλαστικά μπουκάλια
Στα ίδια πλαίσια κοινωνικής ευθύνης υποστηρίζει ενεργά το Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου raws.gr,
καθώς και την Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου www.thilasmos.eu
Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 
Η Διοίκηση της ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, έχει καθορίσει και τεκμηριώσει την πολιτική, τους στόχους της καθώς και τη δέσμευσή της ως προς την Ποιότητα, βασισμένη στην εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2015. Η πολιτική Ποιότητας είναι προσαρμοσμένη στους οργανωτικούς στόχους της Επιχείρησης, καθώς και στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της.
Όραμα μας είναι να προσφέρουμε άριστα προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε η εταιρεία μας να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών της, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά στα Δωδεκάνησα και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Για το λόγο αυτό :
 • Εφαρμόζουμε μεθόδους και δράσεις υψηλής ποιότητας, για την παροχή των υπηρεσιών μας και την εξασφάλιση της βέλτιστης κάλυψης των αναγκών των πελατών.
 • Αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, για να βελτιώνουμε συνεχώς τις υποδομές μας και τον εξοπλισμό μας.
 • Δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες και τα εργαλεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και συμβάλλουμε στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
 • Αναπτύσσουμε συνεχώς και επιμορφώνουμε το στελεχιακό δυναμικό μας.
 • Διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία, που ικανοποιεί το προσωπικό μας.
Οι βασικοί μας στόχοι είναι :
 • Η παροχή στους πελάτες μας προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών & λύσεων με βάση τις ανάγκες τους.
 • H διατήρηση ικανοποιημένων Πελατών.
 • H συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές και συνεργάτες.
 • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας
Η παραπάνω Πολιτική Ποιότητας εναρμονίζεται πλήρως στους οργανωτικούς στόχους της Επιχείρησης, καθώς και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών της.
Η Διοίκηση της ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εξασφαλίζει ότι αυτή η Πολιτική Ποιότητας είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της, με ευθύνη του Διευθύνοντα Συμβούλου και τη διαρκή επιτήρηση από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.