Η Υδροτεχνική Δωδεκανήσου προβαίνει σε μια σειρά δράσεων έχοντας ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Στέλνει για ανακύκλωση:
  • χάρτινες συσκευασίες
  • παλαιούς συσωρευτές
  • παλαιά κλιματιστικά
  • θερμοσίφωνες
  • πλαστικά μπουκάλια
Στα ίδια πλαίσια κοινωνικής ευθύνης υποστηρίζει ενεργά το Σύλλογο Φιλοζωικής Ρόδου raws.gr,
καθώς και την Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου www.thilasmos.eu
Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου