Η Υδροτεχνική αναλαμβάνει μελέτες και εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες κλπ.
Παράλληλα αναλαμβάνουμε και αναγομώσεις πυροσβεστήρων σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές.
Επικοινωνήστε μαζί μας για προσφορά

πυροσβεση ροδος