Πυροσβεστήρας 2.5lb Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 2.5lb Ξηράς Σκόνης

 

Πυροσβεστήρας 2.5lb Ξηράς Σκόνης, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ANSI/UL 711 & ANSI/UL 299. USCG Approved.

Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση.

Πυροσβεστήρας 5lb Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 5lb Ξηράς Σκόνης

 

Πυροσβεστήρας 5lb Ξηράς Σκόνης, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ANSI/UL 711 & ANSI/UL 299. USCG Approved.

Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση

Πυροσβεστήρας 10lb Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 10lb Ξηράς Σκόνης

 

Πυροσβεστήρας 10lb Ξηράς Σκόνης, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ANSI/UL 711 & ANSI/UL 299. USCG Approved.

Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση.

Πυροσβεστήρας 20lb Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 20lb Ξηράς Σκόνης

 

Πυροσβεστήρας 20lb Ξηράς Σκόνης, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα ANSI/UL 711 & ANSI/UL 299. USCG Approved.

Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση.