Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL

 

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως)

με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος.

Συνοδεύεται με Κίτρινη Πλαστική Βάση.

Συσκευασμένος σε Χαρτοκιβώτιο ανά Τεμάχιο, Προστατευμένος με Πλαστική Μεμβράνη.

Oδηγίες Χρήσεως σε Μεταξοτυπία.

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού με Μεταλλική Βάση

 

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού με Δοχείο Μονόραφο

με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού INOX

 

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού INOX με Μονόραφο Δοχείο και με Κλείστρο με

Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Με βεβαίωση δοκιμών κατά EN3.

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού με Μεταλλική Βάση

 

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού με Δοχείο Μονόραφo

με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη και με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού INOX

 

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού INOX με Μονόραφο Δοχείο και με Κλείστρο με

Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού με Μεταλλική Βάση

 

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού με Δοχείο Μονόραφο

με Πλαστική Εσωτερική Επικάλυψη και Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου .

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 3Lt Αφρού INOX με Μονόραφο Δοχείο

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού INOX

Πυροσβεστήρας 6Lt Αφρού INOX με Μονόραφο Δοχείο