• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ SPLIT
  • ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI
  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VRV-VRF-ROOFTOP

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Service της Fujitsu στη Ρόδο