Η Υδροτεχνική επιλέγει τις αντλίες που διαθέτει με γνώμονα την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τις ανταγωνιστικές τιμές.
Οι διαθέσιμες επιλογές καλύπτουν σχεδόν κάθε εφαρμογή άντλησης, από οικιακές έως βιομηχανικές εφαρμογές.
Πέρα από τις φυγοκεντρικές αντλίες επιφανείας, διαθέτουμε αντλίες γεωτρήσεων, υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων / λυμάτων, αντλίες θετικής μετατόπισης και κάθε είδους αντλία που μπορεί να χρειάζεστε.