Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων STAIRS SP 4

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων STAIRS SP 4

STAIRS SP 4"

Οι αντλίες γεωτρήσεων STAIRS SP 4" κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Δεν διαβρώνονται και δεν μολύνουν το νερό και το περιβάλλον. Κατασκευάζονται σε υπερσύγχρονο εργοστάσιο με βάση τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα. Υψηλής απόδοσης, στιβαρής κατασκευής και μεγάλης διάρκειας ζωής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Μέγιστη παροχή 18 m3/h, μέγιστο μανομετρικό 285 m
• Για καθαρά νερά, μή διαβρωτικά, χωρίς στερεά σωματίδια
• Μέγιστη περιεκτικότητα άμμου 50 gr/m3
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 30°C

ΥΛΙΚΑ

• Σώμα, πτερωτές, διαχύτες, φίλτρο ανοξείδωτα AISI304
• Άξονας ανοξείδωτος AISI416
• Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη
• Στιβαρή κεφαλή εξόδου με άγκιστρο ανάρτησης
• Διαστάσεις φλάντζας σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ

Οι αντλίες SP 4" συνδυάζονται με όλους τους κινητήρες γεώτρησης 4".

 

Έντυπο

Manual

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων STAIRS ST 4

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων STAIRS ST 4

STAIRS SΤ 4"

Οι αντλίες γεωτρήσεων STAIRS SΤ 4" κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304. Πτερωτές από τεχνοπολυμερές. Δεν διαβρώνονται και δεν μολύνουν το νερό και το περιβάλλον. Κατασκευάζονται σε υπερσύγχρονο εργοστάσιο με βάση τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα. Υψηλής απόδοσης, στιβαρής κατασκευής και μεγάλης διάρκειας ζωής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Μέγιστη παροχή 24 m3/h, μέγιστο μανομετρικό 320 m
• Για καθαρά νερά, μη διαβρωτικά, χωρίς στερεά σωματίδια
• Μέγιστη περιεκτικότητα άμμου 50 gr/m3
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 30°C

ΥΛΙΚΑ

• Σώμα, φίλτρο ανοξείδωτα AISI304
• Πτερωτές, διαχύτες, από τεχνοπολυμερές
• Άξονας ανοξείδωτος AISI304
• Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη
• Στιβαρή κεφαλή εξόδου με άγκιστρο ανάρτησης
• Διαστάσεις φλάντζας σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ

Οι αντλίες SΤ 4" συνδυάζονται με όλους τους κινητήρες γεώτρησης 4".

Έντυπο

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων STAIRS SP 6

Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων STAIRS SP 6

STAIRS SP 6"

Οι αντλίες γεωτρήσεων STAIRS SP 6" κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 ή AISI316. Δεν διαβρώνονται και δεν μολύνουν το νερό και το περιβάλλον. Κατασκευάζονται σε υπερσύγχρονο εργοστάσιο με βάση τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα. Υψηλής απόδοσης, στιβαρής κατασκευής και μεγάλης διάρκειας ζωής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Μέγιστη παροχή 78 m3/h, μέγιστο μανομετρικό 433 m
• Για καθαρά νερά, μη διαβρωτικά, χωρίς στερεά σωματίδια
• Μέγιστη περιεκτικότητα άμμου 50 gr/m3
• Μέγιστη θερμοκρασία νερού 30°C

ΥΛΙΚΑ

• Σώμα, πτερωτές, διαχύτες, φίλτρο ανοξείδωτα AISI304
• Άξονας ανοξείδωτος AISI431
• Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη
• Στιβαρή κεφαλή εξόδου
• Διαστάσεις φλάντζας σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ

Οι αντλίες SP 6" συνδυάζονται με όλους τους κινητήρες γεώτρησης
Για ισχύ έως 7,5kw είναι διαθέσιμες με φλάντζα για κινητήρα 4" ή 6"

 

Έντυπο

Manual