Η Υδροτεχνική, διαθέτει ειδικές πλαστικές αντλίες για πολύ δύσκολα υγρά (ισχυρά οξέα, αλκάλια κλπ), καθώς και αντλίες κενού ελαίου, ξηρού τύπου και υγρού δακτυλίου, αντλίες άμμου καθώς και φυσητήρες πλευρικού καναλιού.