Η Υδροτεχνική, κατασκευάζει βιολογικούς καθαρισμούς υψηλής ποιότητας, διαφόρων μεγεθών τόσο για οικίες όσο και ξενοδοχειακές μονάδες.

Ο βιολογικός καθαρισμός είναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών. Επιτυγχάνει τον καθαρισµό (διαχωρισµό), των αστικών λυµάτων, από βλαβερά συστατικά και την ακίνδυνη διάθεση τους στο περιβάλλον.