Η αρχή λειτουργίας των συστημάτων αντίστροφης όσμωσης βασίζεται στην εφαρμογή πίεσης σε ένα διάλυμα υψηλής συγκέντρωσης (νερό βρύσης, γεώτρησης, πηγαδιού) ώστε να ωθηθεί διαμέσου μιας ημιδιαπερατής μεμβράνης που επιτρέπει μόνο την διέλευση του νερού. Με αυτό τον τρόπο τα περισσότερα άλατα και χημικές ουσίες κατακρατούνται από τη μεμβράνη, και το αποτέλεσμα είναι πολύ καθαρό νερό, με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, ιδανικό για πόσιμο, μαγείρεμα, πότισμα, σιδέρωμα.