Ο στόχος της φίλτρανσης είναι η προστασία εγκαταστάσεων, η κατακράτηση ακαθαρσιών, άμμου, ή άλλων μη επιθυμητών στοιχείων που μπορεί να υπάρχουν στο νερό βρύσης, προκαλώντας διάφορες ενοχλήσεις στον τελικό χρήστη.
  Η φίλτρανση γίνεται με την ροή νερού διαμέσω ενός υλικού ώστε να κατακρατηθούν τα αιωρούμενα στερεά. Ο βαθμός φίλτρανσης εκφράζεται με το μέγεθος πόρου σε μικρόμετρα (μm) που είναι και το ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων που κατακρατώνται.
  • Βελτιώνει την ποιότητα του νερού, το καθιστά καθαρότερο και κρυστάλλινο.
  • Αποφεύγει ζημιές σε εγκαταστάσεις, συσκευές ή βιομηχανικό εξοπλισμό.
  • Προστατεύει από τοπική διάβρωση που δημιουργεί τρύπες στα μέταλλα.

 

Η Υδροτεχνική διαθέτει ευρεία γκάμα φίλτρων για κάθε χρήση.