Η Υδροτεχνική Δωδεκανήσου μπορεί να προβεί στην μελέτη και εγκατάσταση οποιουδήποτε έργου που αφορά τον κτιριακό αυτοματισμό. 
Σε κάθε περίπτωση επισκεπτόμαστε το χώρο σας, κατανοούμε τις ανάγκες σας και σας προτείνουμε την αποδοτικότερη λύση, για να διαχειριστείτε όλα τα τμήματα της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης απομακρυσμένα.