Το κόστος του πετρελαίου έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και έχει οδηγήσει αρκετούς σε αναζήτηση λύσεων με εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης ακόμη και θέρμανση νερού πισίνας.
Οι αντλίες θερμότητας καλύπτουν άριστα τόσο τις ανάγκες κατοικιών όσο και επαγγελματικών χώρων. 
Η Υδροτεχνική, προσφέρει αντλίες θερμότητας υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών, γνωστών οίκων, κορυφαίας απόδοσης. Έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν τόσο με κλασικά θερμαντικά σώματα, όσο και με ενδοδαπέδια θέρμανση ή fan coil.
Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανές μεταφοράς (και όχι παραγωγής) θερμικής ενέργειας από ένα χώρο με χαμηλότερη θερμοκρασία, σε ένα χώρο με υψηλότερη. Βασίζονται στο φαινόμενο της ψύξης ενός υγρού όταν αυτό εξαερώνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το χέρι μας που ψύχεται όταν βάζουμε οινόπνευμα (εξαερώνεται το οινόπνευμα).
Η τεχνολογία δεν είναι καινούρια (Carnot 1824 - Einstein 1926), αλλά χρησιμοποιούνταν κυρίως για ανάγκες ψύξης (ψυγεία, καταψύκτες, κοινά κλιματιστικά ψύξης κ.ά), όπου όλο το ζητούμενο έργο παράγεται από τα μηχανήματα χωρίς επαφή ούτε και ωφέλεια από το περιβάλλον. Όταν αναστραφεί ο κύκλος λειτουργίας τους όμως, αντί ψύξης έχουμε θέρμανση και εφ' όσον έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον, προσλαμβάνουν την απαιτούμενη θερμότητα από αυτό, (ατμόσφαιρα, γή, θάλασσα, υπόγεια νερά κλπ), χωρίς δαπάνη για παραγωγή ενέργειας.
Υπό κανονικές συνθήκες το κόστος για τη μεταφορά της ενέργειας αποτελεί περίπου το 20%, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση του 80% τόσο των χρημάτων, όσο και φυσικών πόρων (καύσιμα), ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον από τη μείωση παραγόμενων καυσαερίων. 
Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιστρέφουν τον κύκλο λειτουργίας, προσφέροντας αντί θέρμανσης, ψύξη και αντίστροφα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αντικαταστήσουν συσκευές όπως, λέβητες πετρελαίου, θερμοσίφωνες ζεστού νερού, κλιματιστικά κλπ.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις αντλίες θερμότητας που διαθέτουμε στην Υδροτεχνική.