Υποβρύχιοι κινητήρες 4” LOWARA 4OS - L4C 4”

Υποβρύχιοι κινητήρες 4” LOWARA 4OS - L4C 4”

 • Εξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα.
 • Κατασκευή κατά standard ΝΕΜΑ.
 • Στάτης:
  • 4OS: Ελαιολίπαντος επαναπεριελίξιμος. 
  • L4C: Κλειστού τύπου με εναλλάξιμη φύσιγγα.
 • Κλάση μόνωσης F.
 • Προστασία ΙΡ68.
 • Εσωτερικό υγρό λίπανσης 4OS σύμφωνα με τα στάνταρ του FDA (Food & Drug Administration). 
 • Ελαστικά διαφράγματα για της θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού.
 • Στεγανοποίηση:
  • 4OS: Μηχανικός στυπιοθλίπτης προστατευμένος από την άμμο (sand guard).
  •  L4C: Τσιμούχα χειλέων προστατευμένη από την άμμο (sand guard).
 • Μέγιστο βάθος βύθισης:
  • 4OS: 150m.
  • L4C: 300m.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα, ομοιόμορφα κατανεμημένες:
  • 4OS: 30 για απευθείας εκκίνηση, 20 για έμμεση εκκίνηση. 
  • L4C: 40 για απευθείας εκκίνηση, 20 για έμμεση εκκίνηση.
 • Μέγιστη ανοχή μεταβολών τάσης: OS: ±10%. L4C: ±6%. 
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 35°C με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα: 4OS: 0,08 m/s. L4C: 0,3 m/s.
 • Αξονικά φορτία:
  • 4OS: Pούλεμαν θρώς γωνιακής επαφής βαρέως τύπου.3000Ν από 0,37 έως 2,2 kW, 6500N από 3 έως 7,5 kW.
  • L4C: Ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων τύπου Kingsbury.2000Ν από 0,37 έως 1,1 kW, 3000N από 1,5 έως 2,2 kW,6000Ν από 3 έως 7,5 kW.
 • Αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας μέσω στεγανού συνδέσμου (φις).
 • Τύποι Μονοφασικοί:
  • 4OS: 0,37 έως 2,2 kW, 220-240V, 50Hz
  • L4C: 0,37 έως 3,7 kW, 220-240V, 50Hz (0,37 έως 1,1 kW με ενσωματωμένη θερμική προστασία).
 • Τριφασικοί
  • 4OS: 0,37 έως 7,5 kW, 380-415V, 50Hz.
  • L4C: 0,37 έως 7,5 kW, 380-415V, 50Hz.
 • Σε οριζόντια θέση μπορούν να λειτουργήσουν οι τύποι 4OS έως 2,2 kW και όλοι οι τύποι L4C.

 

ΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4OS

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣL4C

Άνω μπρακέτο

Ορείχαλκος

Χυτοσίδηρος

Άνω κάλλυμα

-

έως 2,2kW Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Eξωτερικό κέλυφος

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προέκταση άξονα

έως 2,2 kW Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 431

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

3 έως 7,5 kW Ανοξείδωτος χάλυβας UNS S 31803 (Duplex)

Κάτω μπρακέτο

Χυτοσίδηρος

-

Κάτω κάλυμμα

-

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Στεγανοποίηση

Graphite / Aluminium Oxide

Τσιμούχα χειλέων NBR

Ελαστομερή

NBR

Βίδες & παξιμάδια

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Ελαστικό διάφραγμα

NBR

EPDM

 

 

Υποβρύχιοι κινητήρες 6” LOWARA L6C - L6W 6”

Υποβρύχιοι κινητήρες 6” LOWARA L6C - L6W 6”

Εξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατασκευή κατά standard ΝΕΜΑ.

 • Κλάση μόνωσης:L6C: Class F.L6W: Class Y.
 • Στάτης:
  • L6C:Κλειστού τύπου με εναλλάξιμη φύσιγγα.
  • L6W: Υδρολίπαντος επαναπεριελίξιμος με τυλίγματα επικάλυψης PVC.
 • Προστασία ΙΡ68.
 • Ελαστικά διαφράγματα για της θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού.
 • Ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων τύπου Kingsbury.
 • Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης προστατεύεται από την άμμο (sand guard).
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: L6C: 250m. L6W: 350m.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα, ομοιόμορφα κατανεμημένες: L6C: 25. L6W: 15.
 • Μέγιστη ανοχή μεταβολών τάσης: ±10%.
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: L6C: 35°C με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα 0,2 m/s.
  • L6W: 25°C με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα 0,2 m/s εως 30kW. 
  • L6W: 25°C με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα 0,5 m/s για τα 37 kW.
 • Αξονικά φορτία:
  • 16000N απο 4 έως 22 kW - L6C & L6W.
  • 27000N απο 30 έως 37 kW - L6C.
  • 30000N απο 26 έως 37 kW - L6W. 
 • Τύποι:
  • Τριφασικοί L6C: 4 έως 37 kW, 370-415 V, 50 Hz.
  • Τριφασικοί L6W: 4 έως 37 kW, 370-415 V, 50 Hz.
 • Όλοι οι τύποι μπορούν να λειτουργήσουν και σε οριζόντια θέση, δεδομένου ότι η αντλία θα παρέχει ελάχιστο αξονικό φορτίο 250Ν στο εύρος λειτουργίας της.
 • Περιλαμβάνονται οι βίδες.


Υλικά Κατασκευής

 

ΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

L6C

L6W

Άνω μπρακέτο

Χυτοσίδηρος

Eξωτερικό κέλυφος

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προέκταση άξονα

έως 18kW Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

AISI 420

από 22kW Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 329

Κάτω μπρακέτο

Χυτοσίδηρος

Μηχανικός στυπιοθλίπτης

Carbon Graphite / Aluminium Oxide

Ελαστομερή

NBR

Βίδες & παξιμάδια

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Ελαστικό διάφραγμα

NBR

EPDM

Κάτω κάλυμμα

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Χυτοσίδηρος

 

Υποβρύχιοι κινητήρες 8” - 10’’ - 12’’ LOWARA

Υποβρύχιοι κινητήρες 8” - 10’’ - 12’’ LOWARA

 • Εξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατασκευή κατά standard ΝΕΜΑ (L8W).
 • Υδρολίπαντος επαναπεριελίξιμος στάτης με τυλίγματα επικάλυψης PVC.
 • Κλάση μόνωσης Υ.
 • Προστασία ΙΡ68.
 • Ελαστικά διαφράγματα για της θερμικές διαστολές του εσωτερικού υγρού.
 • Ωστικό έδρανο αξονικών φορτίων τύπου Kingsbury.
 • Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης προστατεύεται από την άμμο (sand guard).
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 350m.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα ομοιόμορφα κατανεμημένες:
  • L8W: 10 για απευθείας εκκίνηση.
  • L10W: 8 για απευθείας εκκίνηση.
  • L12W: 4 για απευθείας εκκίνηση.
 • Μέγιστη ανοχή μεταβολών τάσης: ±10%.
 • Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 25 °C.
 • Η μέγιστη θερμοκρασία ισχύει με ελάχιστη ταχύτητα ροής αντλούμενου υγρού πλευρικά του κινητήρα 0,5 m/s.
 • Αξονικά φορτία:
  • L8W: 50000N από 30 έως 93 kW.
  • L10W: 65000N από 93 έως 150 kW.
  • L12W: 65000Ν από 185 έως 300 kW.
 • Τύποι:
  • Τριφασικοί L8W: 30 έως 93 kW, 380-415V, 50Hz.
  • Τριφασικοί L10W: 93 έως 150 kW, 380-415V, 50Hz.
  • Τριφασικοί L12W: 185 έως 300 kW, 380-415V, 50Hz.
 • Προαιρετικά διατίθενται: Κινητήρες με μονό καλώδιο.
 • Μηχανικός στυπειοθλίπτης από Silicon Carbide.
 • 4πολικοί κινητήρες.
 • Αισθητήρα θερμοκρασίας PT100.
 • Περιελίξεις για υψηλές θερμοκρασίες.
 • Διαφορετικά υλικά κατασκευής.
 • Διαφορετικές τάσεις, συχνότητες.

 

ΜΕΡΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Άνω μπρακέτο

Χυτοσίδηρος

Eξωτερικό κέλυφος

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προέκταση άξονα

AISI 316L

Κάτω μπρακέτο

Χυτοσίδηρος

Μηχανικός στυπιοθλίπτης

Carbon Graphite / Aluminium Oxide

Ελαστομερή

NBR

Βίδες & παξιμάδια

Ανοξείδωτο χάλυβας AISI 304

Ελαστικό διάφραγμα

EPDM

Κάτω κάλυμμα

Χυτοσίδηρος

 

 Τεχνικό Εγχειρίδιο

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες GS Γεωτρήσεων 4” & άνω LOWARA

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες GS Γεωτρήσεων 4” & άνω LOWARA

Οι ηλεκτραντλίες GS είναι συμπαγείς, σχεδιασμένες για υψηλή αντοχή στη διάβρωση και στις τριβές που προκαλεί η ύπαρξη άμμου, με μικρό κόστος συντήρησης. Αντέχουν σε οξειδώσεις, αφού όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

Εφαρμογές

 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις 4" και άνω.
 • Συστήματα τεχνητής βροχής.
 • Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα με χρήση πιεστικού δοχείου ή μετατροπέα συχνότητας Hydrovar.
 • Ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση.
 • Συντριβάνια.
 • Κατάλληλες για χρήση σε πόσιμο νερό (όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι εγκεκριμένα από τον FDA).
 • Κατάλληλες για άντληση νερού με υψηλή περιεκτικότητα άμμου (έως 150 g/m3).

Αντλία

 • Παροχή έως 22 m3/h.
 • Μανομετρικό έως 347 Μ.Υ.Σ.
 • Μέγιστη διάμετρος συγκροτήματος: 99 mm (μαζί με το κάλυμμα καλωδίου).
 • Μέγιστη στήλη ύδατος πάνω από τον κινητήρα: 150m (4OS),300m (L4C).
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου: 150 g/m3.

Κινητήρας

 • Ισχύς κινητήρων από 0,25 έως 7,5 kW.
 • Μονοφασικοί 220-240V, 50 Ηz από 0,25 έως 2,2 kW.
 • Τριφασικοί 380-415V, 50 Ηz, από 0,37 έως 7,5 kW.
 • Για την προστασία του κινητήρα από υπερφόρτωση πρέπει να τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα θερμικός αυτόματος.
 • Μέγιστες διακυμάνσεις τάσεως : -10% / +6%.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα (ομοιόμορφα κατανεμημένες): 30 (4OS), 40 (F4).
 • Οριζόντια λειτουργία έως 2,2 kW με κινητήρα 4OS και με κινητήρα L4C για μεγαλύτερη ισχύ έως 7,5 kW.
 • Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού: 30°C.

 

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κέλυφος αντλίας, άξονας, βάση πτερυγίου εκτροπής, κάλυμμα καλωδίου, φίλτρο αναρρόφησης, κόμπλερ, αποστάτης, βαλβίδα αντεπιστροφής

Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304

Κάτω μπρακέτο και στόμιο εξόδου

Χυτός ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 303 (microfusion)

Πτερύγια, πτερύγια εκτροπής

Polycarbonate / fiberglass (FDA approved)

Κουζινέτο

Πολυουρεθάνη

Στεγανοποίηση βαλβίδας αντεπιστροφής

Nitrile rubber

 

Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Z6 Γεωτρήσεων 6” & άνω LOWARA

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Z6 Γεωτρήσεων 6” & άνω LOWARA

Οι υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Ζ αποτελούν ένα συνδυασμό πολυβάθμιων φυγοκεντρικών αντλιών με υποβρύχιο κινητήρα 6’’ ή 4’’. Η νέα ανανεωμένη και επανασχεδιασμένη σειρά προσφέρει σημαντικά κατασκευαστικά πλεονεκτήματα και βελτιωμένες αποδόσεις.

 

Εφαρμογές

 • Άρδευση
 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις.
 • Τροφοδοσία νερού σε Δημοτικά και βιομηχανικά δίκτυα.
 • Πυροσβεστικά και πλυστικά συστήματα.
 • Έλεγχος υδροφόρου ορίζοντα.

Χαρακτηριστικά

 • Παροχή: έως 78 m3/h.
 • Μανομετρικο: έως 700m.
 • Μέγιστη διάμετρος αντλίας:
  • Τυποποιημένη έκδοση: 144mm
  • Έκδοση υψηλού μανομετρικού: 180 mm με κινητήρα 6” και 193 mm με κινητήρα 8”.
 • Μέγιστο βάθος βύθισης: 300 m με κινητήρα L4C, 250m με κινητήρα L6C και 350 m με κινητήρα L6W, L8W.
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου 100 g/m3.
 • Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: 60°C.
 • Όλες οι αντλίες μπορούν να λειτουργήσουν σε οριζόντια θέση (όρια λειτουργίας με βάση τα χαρακτηριστικά των κινητήρων).

Χαρακτηριστικά κατασκευής

 • Στιβαρή κατασκευή με εύκολη συντήρηση και αντοχή στη διάβρωση, σε μη δραστικά περιβάλλοντα.
 • Μπρακέτο κινητήρα & στόμιο εξόδου από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα.
 • Δακτύλιοι τριβής στον άξονα και στα πτερύγια.
 • Στόμιο εξόδου με ενσωματωμένους δακτυλίους ανάρτησης & βίδες ασφάλισης σωλήνα κατάθλιψης.
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής
 • Πτερύγια με εναλλάξιμους δακτυλίους τριβής από ανοξείδωτο χάλυβα.
 • Ενισχυμένο άνω κουζινέτο (Tungsten Carbide).
 • Κουζινέτα άξονα σε κάθε βαθμίδα (Polyurethane).
 • Αυτοευθυγραμμιζόμενοι δακτύλιοι τριβής σε κάθε πτερύγιο εκτροπής.
 • Εύκολα εναλλάξιμος σύνδεσμος (κόμπλερ).
 • Ο συνδυασμός των ανωτέρω εγγυάται μέγιστη αντοχή σε φθορά εξασφαλίζοντας μακροχρόνια, σταθερές αποδόσεις.

Προαιρετικά διατίθενται

 • Διαφορετικά υλικά.
 • Κατ’ επιλογή στόμια εξόδου.

 

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πτερύγιο, πτερύγιο εκτροπής, βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο αναρρόφησης, καλύμματα καλωδίου, βίδες,

Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304

Μπρακέτο κατάθλιψης, μπρακέτο σύνδεσης αντλία κινητήρα, βάση στήριξης βαλβίδας αντεπιστροφής

Χυτός ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304

Άξονας, κόμπλερ, αποστάτες

Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 431

Ελαστομερή

EPDM

Δακτύλιος προστασίας άξονα

Tungsten Carbide

Δακτύλιος αντιθρώς

PTFE + Γραφίτης

Δακτύλιοι απορροφήσεως τριβών

Technopolymer PPO

 

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Γεωτρήσεων Z8 LOWARA 8” & άνω

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Γεωτρήσεων Z8 LOWARA 8” & άνω

Οι υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Z8 είναι ένας συνδυασμός πολυβάθμιων φυγοκεντρικών αντλιών με υποβρύχιο κινητήρα 6”,8’’ και 10’’. Οι ηλεκτραντλίες της σειράς Ζ είναι κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή DUPLEX.

Εφαρμογές

 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις με διάμετρο 8’’ και άνω.
 • Τροφοδοσία Δημοτικών δικτύων ύδρευσης.
 • Συστήματα τεχνητής βροχής.
 • Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.
 • Πιεστικά συστήματα και συστήματα παροχής νερού (Booster).
 • Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα με χρήση πιεστικού δοχείου ή μετατροπέα συχνότητας Hydrovar.
 • Άρδευση σε αγροτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Άρδευση σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.
 • Συστήματα επεξεργασίας νερού.

Αντλία

 • Παροχή έως 180 m3/h.
 • Μανομετρικό έως 550 Μ.Υ.Σ.
 • Η επιμελημένη επεξεργασία του χυτού ανοξείδωτου χάλυβα (Investment Casting) αποτελεί εγγύηση κατά της φθοράς,εξασφαλίζει μια μειωμένου βάρους αλλά στιβαρή κατασκευή με άριστες επιδόσεις.
 • Τα τμήματα της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το υγρό έχουν λείες επιφάνειες και εγγυώνται άριστες υδραυλικές αποδόσεις.
 • Τα πτερύγια εκτροπής και τα ενδιάμεσα κουζινέτα έχουν ειδικούς ελαστικούς δακτυλίους στα σημεία τριβής, από PTFE και 25% Carbon ώστε να επιτυγχάνουν μέγιστη αντοχή ενάντια στην φθορά από τις τριβές.
 • Το κόμπλερ και το μπρακέτο σύνδεσης με τον κινητήρα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΝΕΜΑ.
 • Η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι ενσωματωμένη στην έξοδο της αντλίας.
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου 100 gr/m3.
 • Όλες οι ηλεκτραντλίες μπορούν να λειτουργήσουν σε κάθετη ή οριζόντια θέση.

Κινητήρας

Άξονας και διαστάσεις σύνδεσης με την αντλία σύμφωνα με τα standrard ΝΕΜΑ. Έξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Μέγιστη στήλη ύδατος πάνω από τον κινητήρα: 250m με κινητήρα L6C και 350 m με κινητήρα L6W, L8W.

 

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πτερύγια, πτερύγια εκτροπής,

μπρακέτο σύνδεσης ηλεκτροκινητήρα,

στόμιο εξόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής

Χυτοανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Άξονας και κόμπλερ

DUPLEX

Βίδα κόμπλερ

Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Εσωτερική ασφάλεια κελύφους κινητήρα

Aνοξείδωτος χάλυβας AISI 431

Δακτύλιος αντιθρώς

Μείγμα εμποτισμένο με φενολική ρητίνη

Δακτύλιοι στεγανοποίησης (Ο-ring)

Nitrile Rubber

 

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Γεωτρήσεων σειρά Ζ LOWARA 10” - 12” & άνω

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες Γεωτρήσεων σειρά Ζ LOWARA 10” - 12” & άνω

Εφαρμογές

 • Άντληση νερού από γεωτρήσεις με διάμετρο 10’’ - 12’’ και άνω.
 • Τροφοδοσία δημοτικών ή κοινοτικών δικτύων ύδρευσης.
 • Συστήματα τεχνητής βροχής και ευρείας κλίμακας άρδευση.
 • Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας.
 • Πιεστικά συστήματα και συστήματα παροχής νερού (Booster).
 • Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα με χρήση πιεστικού δοχείου ή μετατροπέα συχνότητας Hydrovar.
 • Συντριβάνια.

 

Αντλία

 • Παροχή έως 550 m3/h.
 • Μανομετρικό ύψος: έως 460 Μ.Υ.Σ.
 • Μέγιστη θερμοκρασία νερού σε επαφή με τον κινητήρα 30OC.
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 350 μέτρα.
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου 25 gr/m3.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα: 20.
 • Διαθέτουν ανοξείδωτο φίλτρο αναρρόφησης.
 • Το κόμπλερ και το μπρακέτο σύνδεσης με τον κινητήρα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΝΕΜΑ.
 • Κατάλληλες για κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση.
 • Ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και φλάντζα για την σύνδεση των σωληνώσεων.

 

Κινητήρας

 • Άξονας και διαστάσεις σύνδεσης με την αντλία σύμφωνα με τις προδιαγραφές NEMA.
 • Εξωτερικό κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
 • Υδρολίπαντοι επαναπεριελίξιμοι.
 • Μέγιστη στήλη ύδατος πάνω από τον κινητήρα: 350m.

 

ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Πτερύγια, πτερύγια εκτροπής, μπρακέτο σύνδεσης ηλεκτροκινητήρα, 
μπρακέτο κατάθλιψης, βαλβίδα αντεπιστροφής

Χυτοσιδηρός Class 30

Άξονας και κόμπλερ

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Κουζινέτα

EPDM

 

 

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες σειράς SCUBA 5” Μονομπλόκ

Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες σειράς SCUBA 5” Μονομπλόκ

Αντλία

 • Παροχή έως 7,5 m3/h.
 • Μανομετρικό έως 75,5 Μ.Υ.Σ.
 • Διάμετρος ηλεκτραντλίας 128mm.
 • Μέγιστο βάθος βύθισης 20 m.
 • Μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα άμμου
 • Στόμιο εξόδου : Rp 1 ¼’’.
 • Ελάχιστο βάθος άντλησης 10 cm.

Κινητήρας

 • Κινητήρας ξηρού τύπου που ψύχεται από το αντλούμενο υγρό.
 • Στεγανοποίηση μέσω διπλού συστήματος στεγανότητας.
 • Μονοφασικοί 220-240 V, 50 Ηz, 2850rpm. Έχουν ενσωματωμένο πυκνωτή εκκινήσεως και ενσωματωμένη θερμική προστασία από υπερφόρτωση με αυτόματη επαναφορά. Συνοδεύονται από 20 m καλώδιο που καταλήγει σε φις σούκο. Διατίθενται και με ενσωματωμένο φλοτέρ,κατόπιν ζητήσεως.
 • Τριφασικοί 380 / 415V, 50Hz, 2850rpm. Δεν διαθέτουν ενσωματωμένη θερμική προστασία (πρέπει να τοποθετηθεί εξωτερικός θερμικός αυτόματος). Συνοδεύονται από 20m καλώδιο.
 • Ισχύς: από 0,55 έως 1,1 kW.
 • Κλάση μονώσεως F.
 • Κατάλληλες για λειτουργία σε κάθετη ή οριζόντια θέση.
 • Συνεχής λειτουργία με νερό θερμοκρασίας έως 40°C.
 • Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.
 • Δυνατότητα λειτουργίας με την ηλεκτραντλία μερικώς βυθισμένη.

 

ΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑΣ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Εξωτερικό κέλυφος αντλίας, κέλυφος κινητήρα, φίλτρο αναρρόφησης, προέκταση άξονα, βίδες

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Πτερύγια

Noryl

Πτερύγια εκτροπής

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Άνω καπάκι και φωλιά στεγανού

PPS Ryton

Φωλιά κάτω κουζινέτου

Χυτό αλουμίνιο

Κάτω κουζινέτο

Lapipur

Δακτύλιος στεγανοποίησης (O΄ring)

NBR

Μηχανικός στυπιοθλίπτης

Silicon / Carbide

 

Εφαρμογές

 • Άντληση νερού από δεξαμενές, πηγάδια ή γεωτρήσεις 6’’ και άνω.
 • Άρδευση κήπων.
 • Μικρές αρδευτικές εγκαταστάσεις.
 • Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις ύδρευσης ή άρδευσης.

 

Τεχνικό Εγχειρίδιο

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης