Πιεστικά συγκροτήματα Gruppi MPC-G H2 με δοχεία μεμβράνης και με οριζόντιες αντλίες DAB

Πιεστικά συγκροτήματα Gruppi MPC-G H2 με δοχεία μεμβράνης και με οριζόντιες αντλίες DAB

MPC-G H2

Η πληρέστερη σειρά υπεραυτόματων πιεστικών συγκροτημάτων. Για πολυόροφα κτίρια, βιομηχανίες, τουριστικές και νοσοκομειακές μονάδες, σχολεία και για κάθε περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης ή ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου παροχής νερού.

Η σύγχρονη και μελετημένη σχεδίαση των συγκροτημάτων μας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση, όχι μόνο των συνήθων, αλλά και των πιο ειδικών αναγκών, παρέχοντας την πλέον ορθή, αποτελεσματική και οικονομική λύση.

Η επιλογή άριστων υλικών υψηλών προδιαγραφών, η επιμελημένη κατασκευή, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος πριν την παράδοση και η πολυετής πείρα μας μετά την κατασκευή και εγκατάσταση χιλιάδων μονάδων, κάνουν τα GRUPPI τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά και τα μόνα εφάμιλλα των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών εργοστασίων.

Αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και εργατικού δυναμικού, κατασκευάσαμε τα GRUPPIσυμπαγή, άρα εύκολα στη μεταφορά και απλούστατα στην εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο η σύνδεση των συλλεκτών του συγκροτήματος με το δίκτυο, η ρευματοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα και το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Τα άριστα υλικά κατασκευής, η αυστηρή επιλογή των οργάνων ελέγχου και η αυτονομία των μηχανισμών ασφαλείας περιορίζουν την ανάγκη συντήρησης στο ελάχιστο.

Το τεχνικό μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική κάλυψη πριν και μετά την πώληση.

Μεγένθυση εικόνας

Έντυπο (3,4MB)

Οδηγίες

Πιεστικά συγκροτήματα Gruppi MPC-G V2 με δοχεία μεμβράνης και με κατακόρυφες αντλίες DAB

Πιεστικά συγκροτήματα Gruppi MPC-G V2 με δοχεία μεμβράνης και με κατακόρυφες αντλίες DAB

Η πληρέστερη σειρά υπεραυτόματων πιεστικών συγκροτημάτων. Για πολυώροφα κτίρια, βιομηχανίες, τουριστικές και νοσοκομειακές μονάδες, σχολεία και για κάθε περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης ή ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου παροχής νερού.

Η σύγχρονη και μελετημένη σχεδίαση των συγκροτημάτων μας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση, όχι μόνο των συνήθων, αλλά και των πιο ειδικών αναγκών, παρέχοντας την πλέον ορθή, αποτελεσματική και οικονομική λύση.

Η επιλογή άριστων υλικών υψηλών προδιαγραφών, η επιμελημένη κατασκευή, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος πριν την παράδοση και η πολυετής πείρα μας μετά την κατασκευή και εγκατάσταση χιλιάδων μονάδων, κάνουν τα GRUPPI τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά και τα μόνα εφάμιλλα των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών εργοστασίων.

Αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και εργατικού δυναμικού, κατασκευάσαμε τα GRUPPIσυμπαγή, άρα εύκολα στη μεταφορά και απλούστατα στην εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο η σύνδεση των συλλεκτών του συγκροτήματος με το δίκτυο, η ρευματοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα και το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Τα άριστα υλικά κατασκευής, η αυστηρή επιλογή των οργάνων ελέγχου και η αυτονομία των μηχανισμών ασφαλείας περιορίζουν την ανάγκη συντήρησης στο ελάχιστο.

Το έμπειρο και άριστα καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική κάλυψη πριν και μετά την πώληση, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκεσθε.

Μεγέθυνση εικόνας

Έντυπο (3,4ΜΒ)

Οδηγίες

Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα GRUPPI

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με δύο αντλίες του εργοστασίου DAB/ITALY, πλήρη σε κοινή βάση με γαλβανιζέ συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και ενσωματωμένα πιεστικά δοχεία Varem (2 x 25 LT) προσαρμοσμένα στον συλλέκτη κατάθλιψης. 

Αυτόματη εναλλαγή στη λειτουργία των αντλιών, γενικός διακόπτης, αναμονή για σύνδεση φλοτέρ ξηράς λειτουργίας.

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-P H με οριζόντιες αντλίες και δοχείo μεμβράνης

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-P H με οριζόντιες αντλίες και δοχείo μεμβράνης

MPC-P H

Η πληρέστερη σειρά υπεραυτόματων πιεστικών συγκροτημάτων. Για πολυώροφα κτίρια, βιομηχανίες, τουριστικές και νοσοκομειακές μονάδες, σχολεία και για κάθε περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης ή ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου παροχής νερού.

Η σύγχρονη και μελετημένη σχεδίαση των συγκροτημάτων μας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση, όχι μόνο των συνήθων, αλλά και των πιο ειδικών αναγκών, παρέχοντας την πλέον ορθή, αποτελεσματική και οικονομική λύση.

Η επιλογή άριστων υλικών υψηλών προδιαγραφών, η επιμελημένη κατασκευή, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος πριν την παράδοση και η πολυετής πείρα μας μετά την κατασκευή και εγκατάσταση χιλιάδων μονάδων, κάνουν τα MPC τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά και τα μόνα εφάμιλλα των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών εργοστασίων.

Αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και εργατικού δυναμικού, κατασκευάσαμε τα MPC συμπαγή, άρα εύκολα στη μεταφορά και απλούστατα στην εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο η σύνδεση των συλλεκτών του συγκροτήματος με το δίκτυο, η ρευματοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα και το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Τα άριστα υλικά κατασκευής, η αυστηρή επιλογή των οργάνων ελέγχου και η αυτονομία των μηχανισμών ασφαλείας περιορίζουν την ανάγκη συντήρησης στο ελάχιστο.

Το έμπειρο και άριστα καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική κάλυψη πριν και μετά την πώληση, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος και αν βρίσκεσθε.

Μεγέθυνση εικόνας

Έντυπο (3,4 ΜΒ)

Οδηγίες

 

Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα MPC H2

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με δύο αντλίες του εργοστασίου DAB/ITALY, πλήρη σε κοινή βάση με συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και πιεστικό δοχείο Varem. Αυτόματη εναλλαγή στη λειτουργία των αντλιών, γενικός διακόπτης, αναμονή για σύνδεση φλοτέρ ξηράς λειτουργίας. Για την επιλογή καταλλήλου μεγέθους δοχείου πατήστε εδώ.

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-P V με κατακόρυφες αντλίες και δοχείo μεμβράνης

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-P V με κατακόρυφες αντλίες και δοχείo μεμβράνης

Η πληρέστερη σειρά υπεραυτόματων πιεστικών συγκροτημάτων. Για πολυώροφα κτίρια, βιομηχανίες, τουριστικές και νοσοκομειακές μονάδες, σχολεία και για κάθε περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης ή ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου παροχής νερού.

Η σύγχρονη και μελετημένη σχεδίαση των συγκροτημάτων μας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση, όχι μόνο των συνήθων, αλλά και των πιο ειδικών αναγκών, παρέχοντας την πλέον ορθή, αποτελεσματική και οικονομική λύση.

Η επιλογή άριστων υλικών υψηλών προδιαγραφών, η επιμελημένη κατασκευή, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος πριν την παράδοση και η πολυετής πείρα μας μετά την κατασκευή και εγκατάσταση χιλιάδων μονάδων, κάνουν τα MPC τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά και τα μόνα εφάμιλλα των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών εργοστασίων.

Αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και εργατικού δυναμικού, κατασκευάσαμε τα MPC συμπαγή, άρα εύκολα στη μεταφορά και απλούστατα στην εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο η σύνδεση των συλλεκτών του συγκροτήματος με το δίκτυο, η ρευματοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα και το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Τα άριστα υλικά κατασκευής, η αυστηρή επιλογή των οργάνων ελέγχου και η αυτονομία των μηχανισμών ασφαλείας περιορίζουν την ανάγκη συντήρησης στο ελάχιστο.

Το τεχνικό μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική κάλυψη πριν και μετά την πώληση.


Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα MPC V2 

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με δύο αντλίες του εργοστασίου EBARA/ITALY, πλήρη σε κοινή βάση με συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και πιεστικό δοχείο Varem. Αυτόματη εναλλαγή στη λειτουργία των αντλιών, γενικός διακόπτης, αναμονή για σύνδεση φλοτέρ ξηράς λειτουργίας. Για την επιλογή καταλλήλου μεγέθους δοχείου πατήστε εδώ.

Μεγέθυνση εικόνας

Έντυπο (3,4 ΜΒ)

Οδηγίες

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-V με ένα inverter VASCO επι κάθε αντλίας

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-V με ένα inverter VASCO επι κάθε αντλίας

MPC-V

Η πληρέστερη σειρά υπεραυτόματων πιεστικών συγκροτημάτων. Για πολυώροφα κτίρια, βιομηχανίες, τουριστικές και νοσοκομειακές μονάδες, σχολεία και για κάθε περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης ή ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου παροχής νερού.

Η σύγχρονη και μελετημένη σχεδίαση των συγκροτημάτων μας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση, όχι μόνο των συνήθων, αλλά και των πιο ειδικών αναγκών, παρέχοντας την πλέον ορθή, αποτελεσματική και οικονομική λύση.

Η επιλογή άριστων υλικών υψηλών προδιαγραφών, η επιμελημένη κατασκευή, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος πριν την παράδοση και η πολυετής πείρα μας μετά την κατασκευή και εγκατάσταση χιλιάδων μονάδων, κάνουν τα MPC τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά και τα μόνα εφάμιλλα των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών εργοστασίων.

Αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και εργατικού δυναμικού, κατασκευάσαμε τα MPC συμπαγή, άρα εύκολα στη μεταφορά και απλούστατα στην εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο η σύνδεση των συλλεκτών του συγκροτήματος με το δίκτυο, η ρευματοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα και το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Τα άριστα υλικά κατασκευής, η αυστηρή επιλογή των οργάνων ελέγχου και η αυτονομία των μηχανισμών ασφαλείας περιορίζουν την ανάγκη συντήρησης στο ελάχιστο.

Το τεχνικό μας προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και τεχνική κάλυψη πριν και μετά την πώληση.

Μεγέθυνση εικόνας

Έντυπο πιεστικών (3,4 ΜΒ)

Οδηγίες πιεστικών

Έντυπο inverter VASCO (195 kb)

Οδηγίες VASCO (1.7MB)

Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα MPC-V

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με δύο ανοξείδωτες κατακόρυφες αντλίες και με ένα inverter VASCO σε κάθε αντλία. Πλήρη σε κοινή βάση με συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης και ηλεκτρικό πίνακα ασφαλειών. Όλοι οι αυτοματισμοί και προστασίες επιτυγχάνονται από τα ίδια τα inverter VASCO.

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-I με inverter εντός του πίνακα

Πιεστικά συγκροτήματα MPC-I με inverter εντός του πίνακα

MPC-I

Η πληρέστερη σειρά υπεραυτόματων πιεστικών συγκροτημάτων. Για πολυώροφα κτίρια, βιομηχανίες, τουριστικές και νοσοκομειακές μονάδες, σχολεία και για κάθε περίπτωση όπου υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης ή ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου παροχής νερού.

Η σύγχρονη και μελετημένη σχεδίαση των συγκροτημάτων μας, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση, όχι μόνο των συνήθων, αλλά και των πιο ειδικών αναγκών, παρέχοντας την πλέον ορθή, αποτελεσματική και οικονομική λύση.

Η επιλογή άριστων υλικών υψηλών προδιαγραφών, η επιμελημένη κατασκευή, ως την ελάχιστη λεπτομέρεια, ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος πριν την παράδοση και η πολυετής πείρα μας μετά την κατασκευή και εγκατάσταση χιλιάδων μονάδων, κάνουν τα MPC τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά και τα μόνα εφάμιλλα των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών εργοστασίων.

Αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση χρόνου, χώρου και εργατικού δυναμικού, κατασκευάσαμε τα MPC συμπαγή, άρα εύκολα στη μεταφορά και απλούστατα στην εγκατάσταση. Απαιτείται μόνο η σύνδεση των συλλεκτών του συγκροτήματος με το δίκτυο, η ρευματοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα και το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Τα άριστα υλικά κατασκευής, η αυστηρή επιλογή των οργάνων ελέγχου και η αυτονομία των μηχανισμών ασφαλείας περιορίζουν την ανάγκη συντήρησης στο ελάχιστο.

Μεγέθυνση εικόνας

Έντυπο (3,4 ΜΒ)

Οδηγίες

Δίδυμα πιεστικά συγκροτήματα MPC-Ι 

Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με δύο αντλίες του εργοστασίου EBARA ή DAB /ITALY, πλήρη σε κοινή βάση με συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού και inverter εντός του πίνακα. 

Τα συγκροτήματα κατασκευάζονται είτε με ένα inverter με αυτόματη μεταπήδηση του inverter μεταξύ των αντλιών, είτε με ένα inverter για κάθε αντλία.